Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kontrola zarządcza

System kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 stanowią wymienione niżej dokumenty będące kolejnymi załącznikami do zarządzenia dyrektora szkoły nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.:

 1. zasady (polityka) rachunkowości;
 2. regulamin kontroli zarządczej;
 3. procedury kontroli finansowej;
 4. instrukcja obiegu i kontroli dokumentów;
 5. instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
 6. instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych
 7. instrukcja kasowa;
 8. instrukcja kancelaryjna;
 9. polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 10. regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość przekracza w złotych równowartość kwoty 14000 euro;
 11. regulamin pracy komisji przetargowej;
 12. procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, dla których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14000 euro;
 13. procedury gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego
 14. procedury oceny pracowników;
 15. procedury odbywania służby przygotowawczej;
 16. procedury naboru pracowników;
 17. procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń;
 18. instrukcja biblioteczna;
 19. instrukcja archiwalna;
 20. regulamin pracy;
 21. regulamin ZFŚS;
 22. procedura organizowania zastępstw doraźnych;
 23. kodeks etyczny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 24. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami,
 25. regulamin premiowania na stanowiskach niepedagogicznych,
 26. regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników niepedagogicznych,
 27. regulamin organizacyjny szkoły;
 28. plan nadzoru pedagogicznego;
 29. inne instrukcje i procedury wewnętrzne, między innymi:
  • instrukcja bhp,
  • instrukcja ppoż.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
data: 23-03-2015
data: 23-03-2015
data: 23-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 634