Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

logo epuap

Sposób załatwiania spraw w ZSP nr 5 w Łodzi

Godziny pracy sekretariatu dyrektora szkoły

8.30 – 15.30

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego

9.00 – 14.30

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu dyrektora szkoły w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap. Dyrektor szkoły odpowiada na złożoną skargę lub wniosek w formie pisemnej przesyłając odpowiedź drogą pocztową w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu pisma.


Wypisanie ucznia

Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Po złożeniu podania do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie dokumentów ucznia oraz po przedstawieniu zaświadczenia o możliwości przyjęcia ucznia w innej szkole a także po rozliczeniu karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie uczniowskim, po czym uczeń zostaje wykreślony w księdze uczniów. Uczeń pełnoletni może samodzielnie odebrać dokumenty po złożeniu podania do dyrektora szkoły oraz rozliczeniu karty obiegowej, przy czym o fakcie rezygnacji ze szkoły są informowani rodzice tego ucznia.


Zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Uczeń dostarcza podanie z wnioskiem o zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach WF do dyrektora szkoły wraz z dołączonym orzeczeniem lekarskim. Dokumenty składa w sekretariacie uczniowskim.

Po zapoznaniu się z dokumentami dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. O decyzji informowani są rodzice ucznia, uczeń, wychowawca oraz nauczyciele WF.


Wydawanie duplikatów i dokumentów szkolnych w miejscu

W celu otrzymania duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia szkoły należy złożyć podanie w sekretariacie dyrektora szkoły oraz dokonać ustalonej ustawowo wpłaty na konto szkoły w wysokości 26 zł.

Podanie złożyć można osobiście lub na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.

Termin oczekiwania na duplikat lub zaświadczenie do 2 tygodni od dnia dokonania wpłaty.

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest po złożeniu podania i zdjęcia w sekretariacie uczniowskim oraz wpłacie kwoty 9 zł na konto szkoły. Duplikat legitymacji wydaje w terminie do jednego tygodnia.

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu ustnej prośby podając dane ucznia i cel jakiemu ma służyć.


Praktyki studenckie

Podjęcie praktyk pedagogicznych przez studentów wyższych uczelni następuje za zgodą dyrektora szkoły po dostarczeniu skierowania z uczelni, wyznaczeniu opiekuna praktyk oraz odpisaniu umowy pomiędzy opiekunem praktyk a uczelnią.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
data: 26-02-2021
data: 26-02-2021
data: 26-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 26-02-2021 - Edycja treści
 • 05-02-2020 - Edycja treści
 • 13-11-2019 - Edycja treści
 • 12-11-2019 - Edycja treści
 • 08-11-2019 - Edycja treści
 • 07-10-2016 - Edycja treści
 • 08-09-2015 - Edycja treści
 • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 20-03-2013 - Edycja treści
 • 01-02-2013 - Edycja treści
 • 10-10-2012 - Edycja treści
 • 16-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 845