Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty oraz wydawane corocznie zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną i prowadzony jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 określa Regulamin rekrutacji do ZSP 5 w Łodzi

Wymagane dokumenty przy przyjęciu ucznia

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • trzy fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie w Technikum nr 5 lub w Zasadniczej Szkole zawodowej nr 5

Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski od 1 marca br.

Minimalna ilość punktów wymaganych do przyjęcia

  • technikum - 60 punktów
  • zasadnicza szkoła zawodowa – nie ma wymagań punktowych

Przyjęcie ucznia poza elektronicznym systemem naboru

Zapisu do szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Uczeń pełnoletni ubiega się o przyjęcie samodzielnie. Uczeń zainteresowany podjęciem nauki składa podanie do dyrektora szkoły, który po analizie dokumentów ucznia i rozmowie z uczniem i jego rodzicami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły oraz określa warunki przyjęcia dotyczące m.in. obowiązkowego przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
data: 10-03-2021
data: 10-03-2021
data: 10-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 10-03-2021 - Edycja treści
  • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 16-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 692